Toestemmingsvelden

Voor toegankelijke toestemming

Een volledig geïntegreerde toestemmingstool waarmee je moeiteloos aan de AVG voldoet
en opt-in kraakhelder aanpakt.

Maak van toestemming
een zekere zaak.

Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van kracht is, kun je het je niet meer veroorloven om vaag te zijn over de toestemming van contactpersonen.

Met de toestemmingsvelden van GetResponse heb je een middel in handen waarmee contactpersonen gemakkelijk toestemming kunnen geven terwijl ze zich aanmelden. Daarnaast krijg je een uitgebreid logboek met daarin alle toestemmingsvelden die je nodig hebt.

Zorg ervoor dat toestemming geven een logisch onderdeel van het aanmeldproces wordt

Maak en beheer meerdere toestemmingsvelden.

Ook als je zakelijke activiteiten en contactpersonen niet onder de AVG vallen, heeft het zin om contactpersonen om toestemming te vragen en duidelijk te maken hoe je hun gegevens verwerkt. Zo kom je betrouwbaar over.

Met de toestemmingsvelden van GetResponse geef je de volledige beschrijving van de vereiste toestemming weer op de aanmeldformulieren op je website, landingspagina of webinarpagina. Contactpersonen kunnen die informatie vervolgens doornemen en bevestigen.

Meer informatie over toestemming em de AVG
Maak en beheer meerdere toestemmingsvelden. Maak en beheer meerdere toestemmingsvelden.

Let er wel op dat je in het bovenstaande voorbeeld van een toestemmingsveldnaam en beschrijving nog een tekst moet invullen waarin je helder aangeeft hoe je de verzamelde gegevens gaat verwerken. Je kunt dit voorbeeld niet als sjabloon gebruiken.

Breng contactpersonen onder in segmenten en reageer automatisch op basis van de toestemmingsstatus.

Zoek en bewaar groepen contactpersonen op basis van specifieke toestemmingsvelden en de toestemmingsstatus van contactpersonen. Breng gemakkelijk onderscheid aan tussen contactpersonen die al toestemming hebben gegeven voor een bepaalde gegevensverwerkende activiteit en contactpersonen die nog geen toestemming hebben gegeven.

Breng contactpersonen onder in segmenten en reageer automatisch op basis van de toestemmingsstatus.

Zorg ervoor dat toestemming geven een logisch onderdeel van het aanmeldproces wordt.

Voeg relevante toestemmingsvelden toe aan je aanmeldformulieren, landingspagina’s en registratieformulieren voor webinars. Je leads kunnen vervolgens tijdens het aanmeldproces je beleid doornemen en hun toestemming geven.

Bezoekers van landingspagina’s moeten ook de mogelijkheid krijgen de informatie over toestemming door te nemen en toestemming te geven als ze zich via een formulier op je pagina aanmelden.

Zorg ervoor dat toestemming geven een logisch onderdeel van het aanmeldproces wordt

Deze pagina is enkel bedoeld ter kennisgeving. De informatie dient op geen enkele wijze als deskundig juridisch advies. Raadpleeg altijd een jurist met kennis van de wetgeving omtrent gegevensbescherming binnen je organisatie. GetResponse aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor indirecte, bijzondere of incidentele schade of gevolgschade door het gebruik van de informatie of het materiaal op deze pagina.

Meer hulpmiddelen nodig om je bedrijf te laten groeien?